סידור אביחי
שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
לעמוד הראשי
  אתר כותרראש חודש - הלל
ההלל הוא קבוצה של מזמורי תהילים שנאמרים בימים שונים שבהם רוצים להודות במיוחד על חסדי ה'. בתקופת האמוראים התפתח מנהג של אמירת הלל מקוצר המכונה 'חצי הלל' גם בראשי חודשים.
בקשת מטר
ביום ז' בחשוון מוסיפים בתפילת העמידה בקשה לגשם. בקשת הגשמים נאמרת שבועיים לאחר הזכרת הגשמים, כדי לאפשר לעולי הרגל ששהו בירושלים בחג הסוכות להגיע אל ביתם לפני הגשמים.
ברכות לחורף
על רעם מברכים: 'שכוחו וגבורתו מלא עולם.'
על ברק מברכים: 'עושה מעשה בראשית'.
הרואה קשת בענן מברך: 'זוכר הברית, ונאמן בבריתו...'.
הקודם   חשון   הבא
סידור אביחי לבית ולמשפחה
 לתוכן המלא


מבוא

תפילות החיים וברכותיהם

תפילות השנה וברכותיה

תפילות השבת וברכותיה

תפילות היום וברכותיו
סידור אביחי ליום שבת
 לתוכן המלא


מבוא

מנחה לערב שבת

קבלת שבת

ערבית לליל שבת

שחרית לשבת

קריאת התורה וההפטרה

מוסף לשבת

מנחה לשבת

ערבית למוצאי שבת
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית,חברה לתועלת ציבורית (חל"צ)
© כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס תנאי שימוש על האתר עזרה